Dự án thiết kế hệ thống chiếu sáng, báo cháy, chống sét Nhà máy xi măng Hạ Long

Dự án: Nhà máy xi măng Hạ Long – Xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, thành phố Hải Dương, Việt Nam.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xi măng Hạ Long

Nội dung: Thiết kế hệ thống chiếu sáng, điện thoại, báo cháy, tiếp địa chống sét

Bản đồ chỉ đường:

Language »