Dự án thiết kế hệ thống cơ điện cho bệnh viện TW Huế

Dự án: BV TW Huế-Khoa Ung bướu Số 16 Lê lợi-TP Huế

Nội dung: Thiết kế và đưa ra các yêu cầu kỹ thuật cho các hệ thống cơ điện cho dự án: Hệ thống điện nhẹ, chiếu sáng, điện thoại,báo cháy, cứu hỏa, hệ thống cấp thoát nước, các hệ thống khí đặc biệt cho 2008 bệnh viện ( O2, AVG, hệ thống chân không..) hệ thống điều hòa thông gió.

Chủ đầu tư: Bệnh viện Trung Ương Huế. 

Bản đồ chỉ đường:

Language »