Công cụ tính toán thiết kế điện (ECT)

Công cụ tính toán thiết kế điện (ECT)

Electrical Calculation Tool (ECT) là công cụ trực tuyến của Schneider Electric hỗ trợ tính toán, kiểm tra và chọn lựa thiết bị khi thiết kế hệ thống điện. Có thể sử dụng công cụ này để thiết kế mới, mở rộng hoặc bảo trì hệ thống điện.

  • Kiểm tra đường cong đặc tính của máy cắt và phối hợp bảo vệ.
  • Chọn lựa máy cắt với khả năng cắt dòng ngắn mạch tương thích.
  • Tính toán và chọn cáp điện động lực.
  • Xuất báo cáo dưới nhiều định dạng file, thuận tiện đưa vào hồ sơ thiết kế.

Vui lòng liên hệ MACQ and Partners để được tư vấn hỗ trợ!

Bản đồ chỉ đường:

Language »