Nhà máy thép Hòa Phát – Hoa phat steel factory

Địa điểm: Dung Quất, Quảng Ngãi

Phân loại dự án: Cung cấp giải pháp và thiết bị
– Hệ thống ống luồn cáp điện

Phân loại công trình: Công trình công nghiệp

Hạng mục cung cấp:

– Ống thép luồn cáp
– Cáp đồng
– Cáp điện
– Cadivi

Bản đồ chỉ đường:

Language »