Topic 17 | Giám sát nhiệt độ thanh cái liên tục với SEM3T

Nhiệt độ trong hệ thống điện là một trong những vấn đề quan trọng cần phải giám sát thường xuyên. Tại các vị trí tiếp điểm bị lỗi, kết nối không tốt sẽ làm cho giá trị điện trở tiếp xúc các mối nối tăng lên, điều này sẽ dẫn đến giá trị nhiệt độ tăng, gây nguy cơ cháy nổ cao. Vì vậy việc giám sát nhiệt độ thường xuyên, liên tục là điều cần thiết nhằm giảm rủi ro cho người vận hành và thiết bị,…

Bản đồ chỉ đường:

Language »