Việt Nam cắt giảm nhiều lãi suất FIT năng lượng mặt trời – 2021

Thuật ngữ “Feed-in Tariffs “ (FiT) có từ những năm 70 của thế kỷ trước khi nói đến phát triển năng lượng tái tạo (NLTT). Thuật ngữ này đã được dùng ở châu Âu, Hoa Kỳ và hiện nay trên toàn thế giới. Về nguồn gốc ngữ nghĩa của FiT là từ tiếng Đức “Stromeinspeisungsgesetz (StrEG)” là luật cung cấp điện vào lưới điện của nước Đức, ban hành năm 1991 và được Anh ngữ hoá thành “electricity feed law” (luật bán điện vào lưới) và tiếp theo là sự ra đời của “feed-in tariffs”.
Như vậy có thể hiểu là “feed-in tariffs” là giá bán điện năng (tariff) sản xuất ra từ nguồn NLTT được cung cấp vào (feed-in) hoặc bán cho lưới điện. Giá bán điện năng FiT còn có những tên gọi khác như: “Giá điện NLTT tiên tiến” “Advanced Renewable Tariffs (ARTs)”, hoặc “Giá ưu đãi NLTT” (Incentive Payments). Dù là tên gọi gì thì FiT vẫn được công nhận là một cơ chế chính sách thành công nhất trên thế giới để thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng nguồn NLTT.
Giá điện FiT hàm chứa 3 yếu tố cốt lõi để phát triển nguồn NLTT là: (i) một sự đảm bảo để nguồn NLTT kết nối với lưới điện; (ii) một hợp đồng bán điện dài hạn; và (iii) một mức giá bán điện năng có lãi hợp lý cho nhà đầu tư. Xin tham khảo bảng PL1 &PL2
Giá điện FiT phân loại theo công nghệ phát điện, ví dụ giá điện năng lượng gió khác với giá điện năng lượng mặt trời, năng lượng địa nhiệt,..vv..Trong mỗi cônng nghệ phát điện, ví dụ công nghệ điện gió, giá điện FiT có thể khác nhau tuỳ theo quy mô dự án, vị trí lắp đặt có tốc độ gió m/s trung bình hàng năm khác nhau. Giá điện FiT cũng có thể được hiệu chỉnh định kỳ, ví dụ 5 năm.
Để tính giá điện FiT, tác giả đã xây dựng trình ứng dụng (TƯD)   “Feed-in Tariff Calculation Tool for Renewable Energy Resources” là một công cụ tính giá điện FiT cho các dạng NLTT.
TƯD đã được ‘lập trình’ trong Excel và VBA (Visual Basic for Application) hoạt động trong môi trường Excel- Microsoft Office 2007.
Ghi chúdo các “Objects” của Excel và VBA không có ‘font’ Việt ngữ nên các tên gọi, các tham số, các giả thiết và các giải thích bên trong objects phải dùng Anh ngữ.

Vietnam is to slash feed-in tariffs available for rooftop solar installations from next month by as much as 38% in a bid to address grid pressures in the country, local media has reported.

New Wide 2.27 MWp PV Plant in Tay Ninh Province, Vietnam, Using SG110CX

A rooftop solar installation conducted in Vietnam last year. Image: Sungrow.

The Dai Doan Ket newspaper has cited Hoang Tien Dung, head of the Ministry of Industry and Trade’s Electricity and Renewable Energy Authority, as stating that tariffs will be cut by between 31% and 38% to between US$0.052/kWh and US$0.058/kWh, depending on the system size.

Under the feed-in tariff 2 (FIT2) scheme, which closed to new applicants on 31 December 2020, tariff rates were as high as US$0.0838/kWh.

The new tariffs will come into effect from next month, and have been designed to address pressures on Vietnam’s transmission grid created by a surge in solar installations witnessed last year as the highly successful feed-in tariff 2 scheme drew to a close.

Rooftop solar installations skyrocketed in Vietnam in late 2020, with more than 6.7GW of solar installed in December 2020 alone. Combined with utility-scale and C&I installs, around 9GW of solar was installed in Vietnam last year.

That installation influx took Vietnam’s total installed solar capacity to nearly 16.5GWp (13.16GWac), and the surge in solar installs has led to concerns over grid stability in the country, particularly around solar’s generation peak around midday and between 5:30 – 6:30pm, when demand peaks and solar’s generation curve fades.

For more on Vietnam’s solar policy, read our recent feature article by Edgar Gunther, Unravelling the past, present and future of solar policy in Vietnam, which is available via PV Tech Premium.

By Vneec.gov.vn and PV-Tech.org

Bản đồ chỉ đường:

Language »