PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ CÁC NĂNG LƯỢNG MỚI

PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ CÁC NĂNG LƯỢNG MỚI TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Đồng chủ trì:
– PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
– Ông Kari Kahiluoto, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam
– Ông Hong Sun, Đồng chủ tịch, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam
– Ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công thương
– Đại diện lãnh đạo Viện Năng lượng Việt Nam

Địa điểm: Phòng 201, Toà nhà 7 tầng, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội

Download tài liệu hội thảo tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1tWPm3qeoProB3pjPdh6cuZ0lRnRxsimL?usp=sharing

Bản đồ chỉ đường:

Language »